สินค้า

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด

112/4-5, 112/10 หมู่ 11 ถนนเอกชัย 8

บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์:

0 2893 7204-7

แฟกซ์:

0 2415 5833

อีเมลล์:

[email protected]